Oosterwold

De wijk Oosterwold is een geheel nieuwe wijk in de gemeente Almere. De wijk is zelfs zo nieuw dat basisvoorzieningen als huisarts of tandarts er (nog) niet gevestigd zijn. Kenmerkend aan de wijk is dat de meeste bewoners hun eigen huis bouwen en lokale wegen gezamenlijk door de bewoners worden aangelegd. In een wijk als Oosterwold is de sociale dynamiek en interactie tussen bewoners nog jong: bewoners die het voortouw nemen, initiatieven ontplooien of een leiderschapsrol op zich nemen versus de bewoners die graag meedoen als er iets georganiseerd wordt. De balans moet nog gecreëerd worden. Wat maakt nu dat de wijk Oosterwold, een sterke, veerkrachtige gemeenschap wordt?

 

Als inwoner (sinds juli 2020) van Oosterwold zet ik uiteen hoe wij, bewoners van Oosterwold, hier vorm aan kunnen geven, door middel van een aantal tips en een aantal kenmerken van sterke veerkrachtige gemeenschappen.

 

Beschrijf en deel gemeenschappelijke doelen

Voor Oosterwold is dit gemakkelijk doordat we verplicht zijn om de helft van onze eigen kavel in te zetten voor stadslandbouw. Ook bouwen de meeste mensen hun eigen huis. Hiermee delen we gemeenschappelijke uitdagingen, hebben gezamenlijke ervaringen en creëren verhalen. Dit verenigt mensen en creëert een gevoel van ‘erbij’ horen. Hoe zwaarder de ontbering, hoe moeilijker de uitdaging, hoe mooier de overwinning! Diezelfde verhalen helpen nieuwkomers verbinding te maken met de mensen die in Oosterwold wonen.

  • Een gemeenschap heeft leiders nodig die de kar willen trekken
  • Een gemeenschap heeft haar vrienden en vijanden
  • Een gemeenschap vraagt langdurige inzet van mensen
  • Een gemeenschap gebruikt haar eigen taal
  • Een gemeenschap gebouwd op hoop is sterker dan een gemeenschap gebouwd op angst
Foto Credit: Laurette Hopman: “Kasteel Almere” in avond licht

Foto Credit: Laurette Hopman: “Kasteel Almere” in avond licht

1. Werk samen aan gemeenschappelijke doelen

Sterke, veerkrachtige gemeenschappen delen overtuigingen en waarden en werken samen om verschillende doelen te bereiken. Bijvoorbeeld ‘geheel zelfvoorzienend zijn in groente en fruit verbruik’. Of binnen Oosterwold zelf alle te gebruiken stroom opwekken en lokaal opslaan waardoor er geen afhankelijkheid meer met grote energie leveranciers is.

2. Er is absolute vrijheid van meningsuiting

Centraal bij het ontwikkelen van een sterke veerkrachtige gemeenschap staat, de openheid en het comfort die mensen voelen om hun persoonlijke mening te kunnen delen over wat voor hen belangrijk is. Mensen die zich hierin vrij en aangemoedigd voelen om hun mening openlijk te delen, mensen die zich gehoord voelen als zij hun persoonlijke mening delen, zullen zich meer verbonden voelen met Oosterwold.

3. Stimuleer eerlijkheid en oprechtheid

Diversiteit (op welke variabele dan ook) bestaat in iedere gemeenschap. In iedere gemeenschap zijn er echter individuen die (op welke variabele dan ook) tot een minderheid behoren. Constructieve open gemeenschappen garanderen dat die mensen, op dezelfde manier behandeld worden als ieder ander en zij zich een gewaardeerd lid van onze Oosterwold gemeenschap voelen.

4. Beschrijf wat belangrijk is

Een constructieve gemeenschap stelt geen regels voor. Zij werkt gezamenlijk aan te beschrijven kaders, om gezamenlijke doelen te behalen. Voor Oosterwold betekent dit bijvoorbeeld invulling geven aan de stadslandbouw verplichting of het helpen van buren met hun tijdelijke onderkomen, het leggen van nieuwe contacten of het organiseren van activiteiten voor de Oosterwold gemeenschap.

5. Stel jezelf sensitief op tegen je buren

Een sterke Oosterwold gemeenschap biedt niet alleen een luisterend oor aan iedereen. Mensen hebben ook het gevoel dat hun zorgen adequaat geadresseerd worden door die gemeenschap. Constructieve gemeenschappen prioriteren het welzijn van al de leden en adresseert tijdig zorgen op een sensitieve en constructieve wijze op het moment dat die zorgen ontstaan.

6. Vieren van Oosterwold tradities en gebruiken

Iedere gemeenschap heeft zijn verhalen en tradities die zijn ontstaan tijdens de ontwikkeling van die gemeenschap. Positieve en constructieve gemeenschappen omarmen deze verhalen en tradities en gebruiken ze ter herinnering aan de lange weg die gezamenlijk is afgelegd. Dit kan zo simpel zijn als het uitsturen van een jaarlijkse nieuwsbrief waarin bijzondere gebeurtenissen of overwinningen genoemd worden, een jaarlijks oogstfeest, of een groei wedstrijd voor de grootste zonnebloem.

7. Stimuleer interactie en contacten tussen mensen

Een sterke, veerkrachtige gemeenschap bevordert de oprechte verbinding tussen mensen door interactie en het creëren van contact voor iedereen. Een gevoel van onderlinge verbondenheid motiveert mensen om individuele of gemeenschappelijke verplichtingen in de Oosterwold gemeenschap na te komen en te houden. Samen sta je sterker.

8. Leiders zijn een voorbeeld voor de gemeenschap

Mensen die zich als leider opstellen, de kar trekken binnen hun straat of gemeenschap moeten eerlijk en rechtvaardig zijn in handelen en laten. Hun handelen is transparant en beslissingen worden genomen op basis van gedeelde waarden en normen. Als te nemen beslissingen invloed hebben op het leven in Oosterwold nemen leiders altijd de gedachte en suggesties van buren in overweging bij het maken van die beslissingen.

9. Prioriteer effectieve communicatie

Met elkaar op een constructieve en open manier communiceren is essentieel voor iedere effectieve gemeenschap, of het nu over geheel Oosterwold, een kavelweg vereniging of je eigen straat gaat. Het is belangrijk om alle neuzen dezelfde kant op te hebben staan als je gemeenschappelijke doelen wilt bereiken. Positief ingestelde leiders zorgen ervoor dat de gemeenschap op de hoogte is over het geen er speelt en informeert mensen hoe ze kunnen helpen om die zaken tot een succesvol einde te brengen.

10. Maak alleen slimme beslissingen

Een sterke, veerkrachtig Oosterwold gemeenschap neemt alleen beslissingen die primair gericht zijn op het bevorderen van geluk en welzijn voor bewoners. Bewoners zullen het onvermijdelijk weleens oneens zijn over kwesties of waarden. Effectief leiderschap neemt altijd de overwegingen en gedachte van beide partijen mee in een uiteindelijke beslissing.

Foto Credit: Hamish van Groeneveld: Kinderfeest Sint Maarten 2020: ‘Open for business’

Bouwen aan een betekenisvol Oosterwold

Gaan we voor de korte termijn eenmalige interacties (transactie gemeenschap, zoals de wijken in veel grote steden) of werken we samen aan een zinvolle gemeenschap waar we voortdurend gezamenlijk mooie relaties opbouwen en dingen doen? Maken we van Oosterwold het Nederlandse voorbeeld van een gemeenschap waar mensen elkaar onvoorwaardelijk helpen om problemen op te lossen?

Een gemeenschap is sterk en veerkrachtig als zij er is als iemand uit die gemeenschap hulp nodig heeft, zonder te veroordelen of verstikkend te zijn. Veerkrachtige en sterke gemeenschappen zijn doorgaans beter in staat om zichzelf te besturen en haar toekomst te bepalen.

  • Een sterke gemeenschap bestuurt zichzelf en bewoners kunnen verwachten dat ‘sociale normen en grenzen’ worden gerespecteerd door iedereen die er woont
  • Een sterke gemeenschap zet mensen in hun kracht die onbaatzuchtig de belangen van de gemeenschap behartigen, bewoners die onzelfzuchtig eraan werken om de gemeenschap beter en leuker te maken.
  • Een sterke gemeenschap is een fijne plek waar buren samen op de kinderen uit de buurt letten en waar oudere bewoners (o.a.) worden gewaardeerd voor de levenservaring en kunde die zij kunnen delen.
  • Een sterke veerkrachtige gemeenschap is een plek waar mensen trots zijn om er te wonen, elkaar onvoorwaardelijk respecteren en waar nodig steunen, ongeacht leeftijd, politieke voorkeur of wat dan ook.
  • Het is een fijne plek, waar je je kinderen en kleinkinderen graag ziet opgroeien, die samenhang kent en waar mensen zich veilig en verbonden voelen.

In het afgelopen jaar heb ik niet minder dan 106(!), kleine en grote, beginnende en al gevestigde, ondernemers uit Oosterwold op het Dorpsplein mogen verwelkomen. Ik kijk ernaar uit om in 2021 om nog veel meer ondernemers uit Oosterwold te kunnen toevoegen.

Als initiator van het ‘Dorpsplein Oosterwold’ wens ik iedereen een goede gezondheid, een succesvolle bouw en vooral een creatief en ondernemend 2021 toe.

Hartelijke groet,

 

Marc Kauffman

De Akkerdistels

Getekend door: Lichtenegger, E. (Erwin) (Wurzeldarstellungen)Onlangs stuitte ik op de website van de WUR, de universiteit Wageningen. Zij maakten prachtige tekeningen van wortelstelsels van verschillende planten. Ik kon het niet laten de akkerdistel op te zoeken: de...

Open Imkerij Dag Almere Hout & Oosterwold

Dit weekend is er op zondag 11 juli 2021 de mogelijkheid om bij imkers in Almere Hout en Oosterwold langs te gaan en te kijken hoe een imkerij werkt. Een leuke activiteit om samen met de kinderen te ondernemen! Er worden rondleidingen gegeven, je kunt producten...

Kippen in Oosterwold

Kippen in de tuin, ik vind ze ultiem gezellig. Ze brengen levendigheid in je tuin en het gescharrel en gepiep van kleine kuikens rond een kloek vind ik één van de mooiste dingen om te zien in het voorjaar. We hebben al een aantal jaar kippen, eerst in onze 45m2 tuin,...

Growing Music 2021

Growing Music is sinds 2019 hèt muziekfestival van Almere Oosterwold. Growing Music brengt uiteenlopende muziekstijlen en prikkelende kwesties samen in een uitbundige kruisbestuiving. Growing Music daagt musici en publiek uit met muziek van het hoogste niveau. Net als...

Hoe begin je met Stadslandbouw in Oosterwold?

Het jaar 2021 is net begonnen en Almere Oosterwold, fase 1a is vrijwel vol. Het is een bijzondere tijd waarin we leven waarbij we zoveel mogelijk thuis werken en thuis naar school gaan. Dit is een mooi moment om meer te werken aan stadslandbouw of het opstarten van...

Waar vind je paardenmest in Oosterwold?

Een manier om de compost voor je tuin te verrijken is het gebruiken van paardenmest. Paardenmest is vrij verkrijgbaar op verschillende adressen in Oosterwold. Het is fijn dat je dit lokaal kan ophalen in plaats van het van ver te halen. Het is niet verstandig om verse...